Tại sao chó được xem là động vật trung thành nhất với con người.?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại sao chó được xem là động vật trung thành nhất với con người.?
Tại sao chó được xem là động vật trung thành nhất với con người.? Khi nói đên con vật nào trung thành và thông minh nhất thì câu trả  lơi của mỗi người chắc chắn là con chó. Người trung hoa có câu, Khuyển. Mã chi tình ,loài chó đã