Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Không thu thập thông tin cá nhân

Website này được ban quản trị của Giải Đáp Việt quản lý. Khi mỗi lượt truy cập vào website này, trang web sẽ không và mãi mãi không tự động thu thập thông tin người dùng. Những điều chúng tôi lưu lại chỉ bao gồm địa chỉ IP và các nội dung mà bạn tương tác với Website của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình duyệt của bạn đọc khi truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của bạn đọc khi truy cập vào website của chúng tôi.

Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và cookie của khách hàng cùng với các thông tin khác mà bạn cung cấp (bạn đọc tự nguyện cung cấp).  Các thông tin này được cung cấp qua những email mà bạn gửi cho chúng tôi, hoặc các thông tin bạn có điền vào form đăng ký hỗ trợ, ý kiến phản hồi, trả lời phiếu điều tra hoặc tham gia vào một cuộc thi/ các hoạt động cộng đồng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

  • Cung cấp thêm thông tin bổ ích theo thị hiếu của bạn.
  • Giải đáp thắc mắc cho bạn đọc.
  • Cung cấp cho bạn những thông tin cập nhập mới, những kiến thức bổ ích có thể thích hợp với bạn.
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website.
  • Thực hiện các bản khảo sát, cuộc thi… .

Chúng tôi sẽ và không bao giờ tự ý chia sẻ thông tin của bạn với các cá nhân, tổ chức nào mà không có được sự đồng ý từ bạn. Trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin của bạn. Chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ đối tác thứ ba nào dưới mọi hình thức.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc quá 365 ngày nếu bạn không quay trở lại Website. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của chúng tôi.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khi bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Giải Đáp Việt sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn từ một đối tượng khác, bằng cách nào đó có thể lén lấy đi thông tin của bạn trong quá trình bạn gửi thông tin đến cho chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên. Chúng tôi khuyên khách hàng không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi và Giải Đáp Việt không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

Chúng tôi có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước nhằm vào việc cập nhập thông tin mới, hiệu đính hoặc thay đổi trải nghiệm, giao diện… .

Cuối cùng, xin được cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng Giải Đáp Việt!

Trân trọng!