TOP 40 câu Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

thumbnail_giaidapviet
Rate this post

Image

Xin chào các bạn độc giả yêu thích lịch sử! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các câu trắc nghiệm về Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946. Hãy cùng tôi điểm qua những câu hỏi thú vị dưới đây để thử thách kiến thức của mình nhé!

Câu hỏi nhận biết

Câu 1: Quân đội Đồng minh nào dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật kéo vào Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc?

A. Pháp.
B. Anh.
C. Trung Hoa Dân Quốc.
D. Mĩ.

Câu 2: Quân đội Đồng minh nào dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật kéo vào nước Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam?

A. Pháp.
B. Anh.
C. Trung Hoa Dân Quốc.
D. Mĩ.

Câu 3: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngân sách nhà nước trống rỗng, kho bạc của nhà nước Việt Nam còn khoảng

A. hơn 3,1 triệu đồng.
B. hơn 1,2 triệu đồng.
C. hơn 2,1 triệu đồng.
D. hơn 2,2 triệu đồng.

Câu 4: Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, khó khăn lớn nhất đưa nước Việt Nam vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” là gì?

A. Khó khăn về thù trong, giặc ngoài.
B. Hơn 90% dân số không biết chữ.
C. Ngân sách nhà nước trống rỗng, tài chính nước Việt Nam rối loạn.
D. Nạn đói, nạn dốt đe doạ nghiêm trọng đến nhân dân Việt Nam.

Câu 5: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, tàn dư văn hóa lạc hậu của chế độ thực dân, phong kiến để lại hết sức nặng nề

A. hơn 60% dân số không biết chữ.
B. hơn 90% dân số không biết chữ.
C. hơn 70% dân số không biết chữ.
D. hơn 80% dân số không biết chữ.

Câu hỏi thông hiểu

Câu 13: Trong thời gian từ tháng 8/1945 – tháng 3/1946, chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương khi đấu tranh với quân Trung Hoa Dân Quốc và bọn phản cách mạng ở miền Bắc là gì?

A. Kiên quyết chống trả những hành động của quân Trung Hoa Dân Quốc.
B. Tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân Quốc.
C. Nhân nhượng toàn bộ các yêu sách của chúng.
D. Tạm hòa hoãn với Pháp ở Nam Bộ để đấu tranh quân sự với Trung Hoa dân quốc.

Câu 14. Nội dung nào không phản ánh đúng thuận lợi của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945?

A. Nhân dân giành quyền làm chủ, phấn khởi, gắn bó với chế độ.
B. Có sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của lực lượng Đồn minh.
C. Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao; hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành.
D. Có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo.

Câu 15: Trong tạm ước 14/9/1946, Việt Nam tiếp tục nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi về

A. kinh tế và văn hoá.
B. kinh tế, chính trị.
C. chính trị, quân sự.
D. kinh tế và quân sự.

Câu hỏi vận dụng

Câu 26: Việc kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 chứng tỏ

A. sự mềm dẻo của Việt Nam trong việc phân hóa kẻ thù.
B. sự thỏa hiệp của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
C. Việt Nam không có khả năng đánh bại quân Pháp.
D. sự non yếu trong lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 27: Thực dân Pháp ký với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa – Pháp (tháng 2/1946) để thực hiện âm mưu gì?

A. Phối hợp với quân Trung Hoa Dân quốc giải giáp quân Nhật.
B. Phối hợp với quân Trung Hoa Dân quốc xâm lược Việt Nam lần thứ hai.
C. Ra miền Bắc Việt Nam chia sẻ quyền lợi với quân Trung Hoa Dân quốc.
D. Hợp thức hóa việc quân ra miền Bắc để hoàn thành việc xâm lược Việt Nam.

Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

A. Đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi Việt Nam.
B. Pháp đã công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.
C. Tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù một lúc.
D. Có thêm thời gian hòa bình để củng cố chính quyền cách mạng.

Câu 29: Cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Bộ trong những năm 1945 – 1946 đã

A. đập Việt Namn ý chí xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.
B. làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.
C. góp phần làm chậm quá trình xâm lược trở lại Việt Nam của Pháp.
D. mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

Câu 30. Bài học kinh nghiệm từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) được Đảng Cộng sản Đông Dương vận dụng như thế nào trong chính sách đối ngoại hiện nay?

A. Sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.
B. Giải quyết tranh chấp bằng quân sự.
C. Nhận nhượng mọi yêu sách của đối phương.
D. Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.

Các câu hỏi trên chỉ là một phần nhỏ trong những kiến thức quan trọng về Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946. Hy vọng rằng, bài viết này đã giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về đề tài này. Đừng ngần ngại tham gia trò chơi trắc nghiệm và nâng cao kiến thức của mình. Hãy tiếp tục khám phá thêm các câu trắc nghiệm khác về Lịch sử để trở thành một chuyên gia!

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Lịch sử và tri thức cho người Việt, hãy truy cập Giải Đáp Việt – Tri Thức Cho Người Việt.