Tại sao nói cà gai leo là khắc tinh của mọi loại bệnh gan.