Tại sao có hện tượng thủy thủy triều đỏ?, Nguyên nhân và cách khắc phục.