Chất độc mầu da cam là gì? Ảnh hưởng của nó đến con người như thế nào?