1 tấc bằng bao nhiêu cm? Cách đổi li, phân, tấc, thước sang cm

1 tấc bằng bao nhiêu cm? Cách đổi li, phân, tấc, thước sang cm
Rate this post

Có thể chúng ta thỉnh thoảng nghe 1 số cụm từ như ‘1 tấc rưỡi’, ‘2 thước vải’, … Vậy 1 tấc bằng bao nhiêu cm? 1 thước bằng bao nhiêu cm? Bài viết này giới thiệu cách đổi li, phân, tấc, thước sang cm.

Li, Phân, Tấc, Thước là gì?

Li, Phân, Tấc, Thước là những đơn vị đo chiều dài thuộc hệ đo lường cổ. Những đơn vị này được sử dụng khá phổ biến trong quá khứ ở Việt Nam và Trung Hoa.

Hiện tại chúng ta cũng có thể bắt gặp các từ `li, phân, tấc, thước’ trong một số cụm từ như sau: ‘Tấc đất tấc vàng’; ‘Vai năm tấc rộng thân mười thước cao’; ‘Sai một li đi một dặm’; ‘Loa Bluetooth 3 tấc rưỡi’; ‘1 tấc vải cũng không’ …

Các đơn vị từ thấp đến cao sẽ là: li < phân < tấc < thước. Bốn đơn vị này, tương đơn với bốn đơn vị: mm < cm < dm < m.

1 li bằng bao nhiêu cm?

1 li bằng 1 mm (milimet). 1 mm bằng 0,1 cm.

Vậy 1 ly bằng 0,1 cm. (1 ly = 0,1 cm)

Thỉnh thoảng li cũng được gọi là ly.

1 phân bằng bao nhiêu cm?

1 phân bằng 1 cm (centimet). (1 phân = 1 cm)

1 tấc bằng bao nhiêu cm?

1 tấc bằng 10 cm. (1 tấc = 10 cm)

Chúng ta cũng có, 1 dm = 10 cm. (1 decimet bằng 10 cm)

Như vậy 1 tấc bằng 1 dm. (1 tấc bằng 1 decimet; 1 tấc = 1 dm)

Chúng ta cũng có thể dễ dàng chuyển tấc sang mm và mét. Bạn có thể xem tất cả kết quả cách chuyển đổi tấc sang mm, cm, dm, và m ở hình này.

1 tấc bằng bao nhiêu cm? Cách đổi li, phân, tấc, thước sang cm

1 thước bằng bao nhiêu cm?

1 thước bằng 1 m (mét). Và 1 m bằng 100 cm.

Vậy 1 thước bằng 100 cm. (1 thước = 100 cm)

Thước còn được gọi là ‘xích’.

Lưu ý, theo bài viết Hệ thống thước đo thời Nguyễn của tác giả Phan Thanh Hải, 1 thước có thể còn có các giá trị khác như sau: thước đo vải nằm trong khoảng 0,6m – 0,65 m; thước đo ruộng đất thì có giá trị bằng 0,47 m; trong khi đó, thước mộc hay còn gọi là thước ta thì có giá trị khoảng 0,425 m.

Bảng quy đổi tấc sang cm

Câu hỏi Tấc Cm
10 tấc bằng bao nhiêu cm 10 tấc 100 cm
9 tấc là bao nhiêu cm 9 tấc 90 cm
8 tấc là bao nhiêu cm 8 tấc 80 cm
7 tấc là bao nhiêu cm 7 tấc 70 cm
6 tấc là bao nhiêu cm 6 tấc 60 cm
5 tấc là bao nhiêu cm 5 tấc 50 cm
4 tấc là bao nhiêu cm 4 tấc 40 cm
3 tấc là bao nhiêu cm 3 tấc 30 cm
2 tấc rưỡi là bao nhiêu cm 2,5 tấc 25 cm
2 tấc là bao nhiêu cm 2 tấc 20 cm
1 tấc rưỡi là bao nhiêu cm 1,5 tấc 15 cm

Bài viết này giới thiệu cách đổi li, phân, tấc, thước sang cm (ví dụ 1 tấc bằng bao nhiêu cm?). Để biết thêm cách chuyển đổi của các đơn vị khác, bạn có thể xem thêm những bài dưới đây: